10 trendów HR na rok 2022


Empowerment Coaching Kraków Blog-10 Trendów HR na rok 2022

W 2020 i 2021 roku wiele organizacji wykonało niezwykłą pracę. Wiele organizacji wykazało się też odpornością i było w stanie dostosować swoje praktyki pracy do kryzysu Covid-19. Z lolei pracownicy na pierwszej linii frontu wykazali się kreatywnością i przedsiębiorczością, a w wielu przypadkach praca w domu miała dla nich duże zalety.


Co się teraz stanie?


Czy my (zarówno organizacje, jak i ludzie) cofniemy się do starych nawyków, czy też pokażemy, że rok 2022 i dalej będą okresem prawdziwej transformacji? Podczas gdy społeczeństwo uczy się żyć z Covid-19, zespoły HR rozważają możliwości przekształcenia miejsca pracy i kształtowania przyszłości pracy.


10 TRENDÓW HR NA ROK 2022


1. HR OBEJMUJE KOMPLEKSOWOŚĆ (POZBĄDŹ SIĘ WSZYSTKICH TYCH MODELI)

W Muzeum HR można znaleźć kilka świetnych kolekcji. Mapy podróży pracowników (ang. employee experience journey maps), ścieżki kariery, cykle zarządzania wydajnością, modele HR i wiele innych.


Największa kolekcja to modele przywództwa, prawie 120. A tak naprawdę wszystkie modele przywództwa zmuszają nas do podążania w tym samym kierunku: szukania liderów kompletnych, którzy opanowali kompetencje w np. 5-10 (czasem 20 lub więcej!) obszarach kompetencji. A 120 modeli to chyba za mało, bo znam różne organizacje, które opracowują swój własny model.


HR kocha modele. Jeśli przewodniczę na konferencjach HR, prawie każda prezentacja zawiera jakiś model (bardzo często z trzema kołami jako podstawą modelu).


Innym przykładem jest wykorzystanie MBTI. Ludzie to złożone zwierzęta i czy nie byłoby miło, gdybyśmy mogli podzielić ich na łatwe do zrozumienia grupy (może dwie grupy, na przykład introwertycy i ekstrawertycy, bo 16 grup w MBTI to wciąż dużo).


OBSESJA NA PUNKCIE MODELI

Obserwuję obsesję na punkcie modeli, a także miłość do „najlepszych praktyk” i benchmarkingu. Kiedy rozmawiam z zespołami HR, często otrzymuję pytania typu: „Jakie są Twoim zdaniem organizacje z najlepszym HR?” i „Co robią najlepsze organizacje?”.

Istnieje wiele artykułów zatytułowanych „10 najlepszych sposobów na zatrzymanie wspaniałych pracowników”, „5 cech, które definiują świetne przywództwo” oraz „7 sposobów pracy nad własnym rozwojem”.


HR ZACZYNA OBEJMOWAĆ ZŁOŻONOŚĆ

Oczywiście modele mogą pomóc w radzeniu sobie ze złożonością. Oczywiście możemy uczyć się od innych organizacji. Ale jeśli obserwuję odnoszących sukcesy liderów i zespoły HR, widzę, że obejmują złożoność. Zdają sobie sprawę, że ludzkie zachowanie jest złożone i niełatwe do przewidzenia.


Ponadto: skuteczność systemów i interwencji HR zależy w dużej mier