Boska Proporcja – mit czy odcisk Boskiego Matematyka?


Empowerment Coaching Kraków Blog-Boska Proporcja-Złoty Podział

Istnieje wiele naukowych dowodów wskazujących na to, że wszechświat jest jednym harmonijnym systemem. Kluczem do zrozumienia tej harmonii, a równocześnie dostrzeżenia jedności we wszystkim jest tzw. “Boska Proporcja”, zwana inaczej Złotym Podziałem


Bruce Rawles, autor książki i strony Internetowej “Geometry Code” opisuje to w sposób następujący:

Boską proporcję wnikliwie badał grecki rzeźbiarz Fidiasz (Phidias) i dlatego nazwano ją liczbą fi (phi). Fi, zwaną również jako złoty środek, magiczną proporcję, ciąg Fibonacciego itd., można znaleźć w całym wszechświecie; od spirali galaktyk, po muszle mięczaka łodzika; od harmonii muzyki, po piękno w sztuce. Botanik odnajdzie ją we wzorach wzrostu kwiatów i roślin, a zoolog w rozmnażaniu królików. Entomolog dostrzega fi w genealogii pszczół, a fizyk obserwuje w zachowaniu światła i atomów. Analityk z Wall Street odnajduje ją w schemacie wzrostów i spadków na giełdzie, matematyk badając pięcioramienną gwiazdę (…) Starożytni Egipcjanie stosowali złotą liczbę przy budowie wszelkich piramid i we wzorach hieroglifów znajdujących się na ścianach grobowca (…) Platon w swoim “Timajosie” uznał boską proporcję za najbardziej wiążącą ze wszystkich matematycznych relacji i uczynił kluczem do fizyki kosmosu.

Ile wynosi boska proporcja?

To w przybliżeniu stosunek 1:1,618


Gdzie możemy odnależć Boską Proporcję i Złoty Podział


Ciąg Fibonacciego

Przyjrzyjmy się bliżej ciągowi Fibonacciego. Fibonacci nauczył się reguły zawartej w tym ciągu od kupców z aryjskich cywilizacji Azji. Ciąg Fibonacciego zaczyna się od liczby 1, a każda następna liczba powstaje poprzez dodanie dwóch poprzednich liczb z tego ciągu:


1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …. itd


Liczby Fibonacciego, a szczególnie stosunek dwóch kolejnych liczb, wystepują powszechnie w przyrodzie. Np. płatki szyszki z Monterey ułożone są w spirale krzyżujące się w dwie strony: osiem spirali w jedną i trzynaście spirali w drugą stronę. Podobne wzory powstają na palecie kwiatu słonecznika lub np. w roślinach, których liście rosną spiralnie wokół łodygi. Każdy kolejny liść może znajdować się po przeciwnej stronie  (1/2 okręgu) lub może być umieszczony w 2/3 okręgu, 3/5  itd.


Poczynając od liczby 3, stosunek dowolnych dwóch kolejnych liczb ciągu Fibonacciego wynosi 1:1,618. To po prostu stosunek logarytmiczny. Występuje on powszechnie w naturze we wszystkich spiralach, które leżą u podłoża procesu wzrostu. Widoczny jest w wygięciu kłów słonia, rogów dzikiej owcy i pazurków kanarka, w budowie ananasa i stokrotki. Odciski naszych palców równiez podlegają tej zasadzie.


Liczba fi w człowieku

Ciało człowieka również zbudowane jest wg tej proporcji.

Np. stosunek długości naszej dłoni do przedramienia (mierzonego od łokcia do końca dłoni) jest taki sam, jak części ramienia (mierzonej od barku do łokcia) do całego ramienia. Tę samą proporcję widać w budowie naszej twarzy lub budowie całego naszego ciała, które może byc harmonijnie wpisane w koło i kwadrat.

Odkrył to genialny Leonardo da Vinci i zawarł w sławnym szkicu Człowieka Wetruwiańskiego.


Złota Proporcja w kosmosie

Planety naszego układu słonecznego rozchodzą się promieniście od słońca (tzw.