top of page

Depresyjne cytaty o samotności wśród ludzi. O smutku, bólu i depresji


Carl Gustav Jung - cytaty o samotności, depresji, smutku i bólu - Empowerment Coaching Kraków-1

Carl Gustav Jung - przez jednych uważany za geniusza i przedstawiciela psychiatrii ważniejszego niż Freud, przez innych oskarżany o mistycyzm i alchemię. Jak każda wybitna osoba, wzbudzał i do dziś wzbudza kontrowersje. Równocześnie ogrom pracy, którą wykonał jest trudny do wyobrażenia, a język i styl dzieł, które po sobie pozostawił jest jedyny w swoim rodzaju.


Swoje myśli formułował w sposób unikalny, można by powiedzieć, że często malarski (sam był również artystą malarzem!). W jego aforyzmach jest wiele metafor, przewrotnych konstrukcji logicznych oraz obrazów i symboli. Często natkniemy się na pozorną sprzeczność lub dwuznaczność, które dopiero po głębszym zastanowieniu przynoszą czytelnikowi nowe wglądy.


To sprawia, że jego myśli - czasami depresyjne cytaty o smutku i bólu, samotności, depresji i cierpieniu - bywają niezwykle inspirujące, odkrywcze i pomagają ruszyć do przodu. Są inne. A czasem trudno uchwytne, tak jak trudne do wyrażenia językiem słów są symbole i archetypy, nad którymi pracował. Każdy z nas poczuł samotność lub doświadczył trudnych emocji. Być może również zmagał się z bólem psychicznym. To część bycia człowiekiem.


Przedstawiamy dziś bogatą listę myśli Carla Gustava Junga - wśród nich smutne cytaty o depresji. Nasz wybór zawiera ponad 70 złotych myśli i aforyzmów. Znajdziesz tutaj zarówno jego słynne sentencje, które często w jednym zdaniu ujmują sedno ludzkiej egzystencji, jak i mniej znane myśli i refleksje, które pozostawił po sobie Jung. Cytaty o bólu psychicznym, świadomości i akceptacji siebie to niewątpliwie jego domena.


Dzięki tym głębszym refleksjom można go lepiej poznać. Zobaczyć z czym sam się zmagał. Dowiedzieć się jak myślał i dlaczego właśnie tak. A przy okazji dotknąć jego człowieczeństwa oraz tak głębokich tematów jak sens życia, ból psychiczny, samotność, szaleństwo, psychoterapia czy nawet stany depresyjne - cytaty te są szczególnym wyborem pochodzącym z książek, które Carl G. Jung po sobie pozostawił i których listę podajemy na końcu jako źródła.


Lista cytatów Junga została ubogacona zdjęciami. Pochodzą one z naszej biblioteki infografik, które w Empowerment Coaching nazywamy Pigułkami Mądrości.W drugiej części tego artykułu znajdziesz długą listę depresyjnych cytatów o samotności, tęsknocie, rozstaniu, cierpieniu i bólu, których autorami są inne wielkie umysły.


Poeci, artyści i filozofowie bardzo często potrafią trafnie ubrać w słowa wielkie emocje i trudne do wyrażenia uczucia. Samotność ma różne oblicza i niekoniecznie oznacza brak bliskich osób. Będąc wśród innych wciąż można przeżywać przeszywające do głębi uczucia, które trudno wyrazić słowami. Mamy nadzieję, że zebrane tu cytaty o cierpieniu przyniosą ulgę i pomogą albo Tobie albo ukochanej osobie, której chcesz zanieść pomoc.Carl Gustav Jung - najbardziej znane mądre cytaty o tym czego potrzebujemy, aby dawać i otrzymywać wielkie szczęście


Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.


Wszystko, co irytuje nas w innych, może nas doprowadzić do lepszego zrozumienia samych siebie.


Każde ludzkie życie zawiera potencjał, jeśli ten potencjał nie zostanie wykorzystany, to życie zostało zmarnowane.


Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś.


Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim chcę się stać.


Depresja jest jak kobieta w czerni. Jeśli się pojawi, nie odpychaj jej. Zaproś ją, zaoferuj jej miejsce, potraktuj jak gościa i posłuchaj, co ma do powiedzenia.


Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.


Mówi się, że żadne drzewo, nie może rosnąć do nieba, jeśli jego korzenie nie sięgają piekła.


Nie tyle rozwiązujemy nasze problemy, ile je przerastamy. Dodajemy zdolności i doświadczenia, które ostatecznie czynią nas większymi niż problemy.


Fanatyzm to nieodłączny symptom wypieranych wątpliwości.


Nawet szczęśliwe życie nie może istnieć bez domieszki ciemności, a słowo „szczęśliwe” straciłoby na znaczeniu, gdyby nie było zrównoważone smutkiem.


Dopóki poruszamy się wśród chaotycznych nurtów życia, nikt nie jest wolny od kłopotów.


Bądź wdzięczny za swoje trudności i wyzwania, ponieważ zawierają one błogosławieństwa. W rzeczywistości człowiek potrzebuje trudności; są one niezbędne dla zdrowia, rozwoju osobistego, indywidualizacji i samorealizacji.


Wszystko zależy od tego, jak patrzymy na rzeczy, a nie od tego, jakie one są same w sobie.


Życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce. Do tego czasu po prostu prowadzisz badania.


Nie porównuj, nie mierz. Żaden inny sposób nie jest taki jak twój. Wszystkie inne sposoby oszukują cię i kuszą. Musisz wypełnić drogę, która jest w tobie.


W każdym z nas jest ktoś, którego nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie.


Łatwiej przeniknąć świat, niż samego siebie.


But, który pasuje jednej osobie, uwiera drugą; nie ma przepisu na życie, który pasowałby do wszystkich przypadków.


Ten, kto się boi - musi być uzależniony; słaba rzecz potrzebuje wsparcia.


Aby nadeszło lepsze, dobre musi odsunąć się na bok.


Wiara, nadzieja, miłość i wgląd są najwyższymi osiągnięciami ludzkiego wysiłku. Są znalezione / dane przez doświadczenie.


Myślenie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.Carl Gustav Jung - Słynny cytat o nieświadomości-Empowerment Coaching Kraków-2

Carl Jung - cytaty o samotności wśród ludzi, bólu psychicznym, szaleństwie i akceptacji siebie


O ile możemy rozeznać, jedynym celem ludzkiej egzystencji jest rozpalanie światła w ciemnościach zwykłego istnienia.


Pierwsza połowa życia poświęcona jest kształtowaniu zdrowego ego, druga połowa to zagłębianie się w sobie i puszczanie ego.


Zupełnie nieprzygotowani wkraczamy w popołudnie życia. Co gorsza, podejmujemy ten krok z fałszywym założeniem, że nasze prawdy i ideały będą nam służyć tak, jak dotychczas. Ale nie możemy przeżyć popołudnia życia według programu poranka życia, bo to, co rano było wielkie, wieczorem będzie małe, a co rano było prawdą, wieczorem stanie się kłamstwem.


Żyjemy już nie tym, co mamy, ale obietnicami, już nie w teraźniejszości, ale w ciemnościach przyszłości, która, jak się spodziewamy, przyniesie w końcu właściwy wschód słońca. Odmawiamy uznania, że wszystko, co lepsze, nabywa się za cenę czegoś gorszego; że na przykład nadzieja na większą wolność niweczona jest przez coraz większe zniewolenie przez państwo, nie mówiąc już o strasznych niebezpieczeństwach, na jakie narażają nas najwspanialsze odkrycia nauki.

Im mniej rozumiemy, czego szukali nasi [przodkowie], tym mniej rozumiemy samych siebie i w ten sposób ze wszystkich sił pomagamy ograbić jednostkę z jej korzeni i instynktów przewodnich, tak aby stała się cząstką w masie, rządzoną tylko przez to, co Nietzsche nazwał duchem grawitacji.


Tam, gdzie rządzi miłość, nie ma woli mocy, a tam, gdzie dominuje władza, brakuje miłości. Jedno jest cieniem drugiego.


Zdrowy człowiek nie torturuje innych – generalnie torturuje się tych, którzy zamieniają się w oprawców.carl jung cytaty - Empowerment Coaching Kraków-3


Nie możemy niczego zmienić, jeśli tego nie zaakceptujemy. Potępienie nie wyzwala, ono uciska.


Gdzieś, na samym dnie własnego jestestwa, człowiek na ogół wie, dokąd powinien się udać i co powinien zrobić. Ale są chwile, kiedy klaun, którego nazywamy „ja”, zachowuje się w tak rozpraszający sposób, że wewnętrzny głos nie może dać wyczuć swojej obecności.


Głęboko, pod powierzchnią sumienia przeciętnego człowieka, słyszy głos szepczący: „Coś jest nie tak”, bez względu na to, jak bardzo jego słuszność jest wspierana przez opinię publiczną lub kodeks moralny.


Przez pychę zawsze oszukujemy samych siebie. Ale głęboko pod powierzchnią przeciętnego sumienia, cichy głos mówi nam, że coś jest nie tak.


W każdym chaosie jest kosmos, w każdym nieporządku ukryty porządek.


Człowiek nie jest maszyną, którą można przebudować do zupełnie innych celów, zależnie od okoliczności, w nadziei, że będzie działała tak regularnie jak wcześniej, ale w zupełnie inny sposób. Niesie ze sobą całą swoją historię; w samej jego strukturze zapisana jest historia ludzkości.


Kto w pełni zdał sobie sprawę, że historia nie jest zawarta w grubych księgach, ale żyje w naszej krwi?


Jest tyle nocy, ile dni, a tylko jedna w ciągu roku jest tak samo długa jak dzień.


Nie ma powrotu do świadomości bez bólu.


To, czemu się opierasz, trwa.


Cokolwiek jest odrzucane z jaźni, pojawia się w świecie jako wydarzenie.


Poznanie własnej ciemności jest najlepszą metodą radzenia sobie z ciemnością innych ludzi. Człowiek nie zostaje oświecony przez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadamianie ciemności. Najbardziej przerażające jest całkowite zaakceptowanie siebie. Twoje wizje staną się jasne tylko wtedy, gdy będziesz mógł zajrzeć do własnego serca. Kto patrzy na zewnątrz, śni; kto zagląda do środka, budzi się.


Ludzie zrobią wszystko, bez względu na to, jak absurdalne jest to, by uniknąć konfrontacji z własną duszą.


Samotność nie wynika z braku ludzi wokół, ale z niemożności komunikowania rzeczy, które wydają się dla nas ważne, lub z posiadania pewnych poglądów, które inni uważają za niedopuszczalne.


Człowiek, który nie przeszedł przez piekło swoich namiętności, nigdy ich nie przezwycięży. O ile możemy rozeznać, jedynym celem ludzkiej egzystencji jest rozpalanie światła w ciemności samego istnienia. Wszystko, co irytuje nas w innych, może doprowadzić nas do zrozumienia samych siebie.


Człowiek nie zostaje oświecony przez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadomienie sobie ciemności.jung cytaty - Empowerment Coaching Kraków


Największą tragedią rodziny jest nieprzeżyte życie rodziców.


Wstyd to emocja zjadająca duszę.


Najlepszą polityczną, społeczną i duchową pracą, jaką możemy wykonać, jest wycofanie rzutu naszego cienia na innych.


Przyczyną zła na świecie jest to, że ludzie nie potrafią opowiedzieć swoich historii.


A co, jeśli odkryję, że wszyscy najbiedniejsi z żebraków i najbardziej bezczelni przestępcy są we mnie; i że potrzebuję jałmużny własnej dobroci, że sam jestem wrogiem, którego trzeba kochać — co wtedy?


Wartość człowieka ostatecznie nigdy nie wyraża się w stosunku do danego człowieka, tylko w stosunku do siebie samego. Dlatego też nigdy nie powinniśmy uzależniać naszego poczucia własnej wartości albo też poczucia własnej godności od innych ludzi, bez względu na to, jak cierpielibyśmy z tego powodu.


Z prawdziwie tragicznym złudzeniem teologowie nie dostrzegają, że nie chodzi o udowodnienie istnienia światła, ale o ludzi niewidomych, którzy nie wiedzą, że ich oczy mogą widzieć. Najwyższy czas uświadomić sobie, że nie ma sensu wychwalać światła i głosić go, jeśli nikt go nie widzi. O wiele bardziej potrzebne jest nauczanie ludzi sztuki widzenia.


Nie mogę się doczekać powrotu nad morze, gdzie nadmiernie pobudzona psychika może się zregenerować w obecności tego nieskończonego spokoju i przestrzeni.


Siedzenie na kamieniu przynosiło mi przedziwne duchowe ukojenie. Uwalniało mnie od wszelkich wątpliwości. Kiedy zaczynałem sobie myśleć, że to ja jestem tym kamieniem, ustawały wszelkie wewnętrzne konflikty. "Kamień nie zna niepewności, kamienia nie dręczy pokusa, by wszystko to opowiedzieć, kamień jest wieczny i żyje dla tysiącleci" - myślałem. "Ja natomiast jestem efemerydą, trawiony przez wszystkie możliwe emocje, jestem niczym płomień, który rozbłyska, a potem jeszcze szybciej gaśnie". Ja byłem sumą moich emocji - ten Inny, który tkwił we mnie, był bezczasowym kamieniem.


Do najtrudniejszych i najbardziej niewdzięcznych pacjentów, oprócz notorycznych kłamców, należą tak zwani intelektualiści, bo w ich przypadku nie wie nigdy lewica, co czyni prawica. Intelekt nie kontrolowany przez uczucia pozwala wszystko załatwić - a tymczasem cierpi się na nerwicę.


Zamilknij i posłuchaj: czy rozpoznałeś swoje szaleństwo i czy się do tego przyznajesz? Czy zauważyłeś, że wszystkie Twoje fundamenty są całkowicie pogrążone w szaleństwie? Nie chcesz rozpoznać swojego szaleństwa i przyjąć go przyjaźnie? Chciałeś zaakceptować wszystko. Więc zaakceptuj też szaleństwo.


Niech zaświeci światło twojego szaleństwa, a nagle cię zaświta. Szaleństwem nie należy gardzić i nie należy się go bać, ale zamiast tego należy dać mu życie… Jeśli chcesz znaleźć ścieżki, nie powinieneś także gardzić szaleństwem, ponieważ stanowi ono tak dużą część twojej natury…

Ciesz się, że potrafisz go rozpoznać, bo w ten sposób unikniesz stania się jego ofiarą. Szaleństwo jest szczególną formą ducha i czepia się wszystkich nauk i filozofii, ale jeszcze bardziej życia codziennego, ponieważ samo życie jest pełne szaleństwa iw gruncie rzeczy całkowicie nielogiczne. Człowiek dąży do rozumu tylko po to, aby sam mógł ustanowić reguły. Samo życie nie ma reguł. To jest jego tajemnica i nieznane prawo. To, co nazywasz wiedzą, jest próbą narzucenia życiu czegoś zrozumiałego.


Nikt nie może upaść tak nisko, jeśli nie ma wielkiej głębi. Jeśli coś takiego może przydarzyć się człowiekowi, rzuca wyzwanie jego najlepszym i najwyższym cechom po drugiej stronie; to znaczy, ta głębokość odpowiada potencjalnej wysokości, a najczarniejsza ciemność ukrytemu światłu.cytaty o samotności, depresji - Empowerment Coaching Kraków


Najbardziej przerażające jest całkowite zaakceptowanie siebie.


Powinniśmy wiedzieć, jakie są nasze przekonania i bronić ich. Od czyjejś własnej filozofii, świadomej lub nieświadomej, zależy ostateczna interpretacja faktów. Dlatego mądrze jest mieć jak największą jasność co do swoich subiektywnych zasad. Jaki jest człowiek, taka będzie jego ostateczna prawda.


Obszedłem się bez elektryczności i sam doglądam kominka i pieca. Wieczorami zapalam stare lampy. Nie ma bieżącej wody, a ja pompuję wodę ze studni. Rąbię drewno i gotuję jedzenie. Te proste czyny czynią człowieka prostym; i jak trudno jest być prostym!


Ale co zrobi, kiedy zobaczy aż nazbyt wyraźnie, dlaczego jego pacjent jest chory; kiedy widzi, że wynika to z braku miłości, a jedynie seksualności; żadnej wiary, bo boi się błądzić po omacku; żadnej nadziei, ponieważ jest rozczarowany światem i życiem; i żadnego zrozumienia, bo nie odczytał sensu własnego istnienia?


Instynkt erotyczny jest czymś wątpliwym i zawsze taki pozostanie, niezależnie od przyszłego zestawu praw w tej sprawie. Z jednej strony należy do pierwotnej zwierzęcej natury człowieka, która będzie istniała tak długo, jak długo człowiek będzie miał zwierzęce ciało.

Z drugiej strony wiąże się z najwyższymi formami ducha. Ale kwitnie tylko wtedy, gdy duch i instynkt są w prawdziwej harmonii. Jeśli brakuje jednego lub drugiego aspektu, dochodzi do urazu lub przynajmniej jednostronnego braku równowagi, który łatwo przechodzi w stan patologiczny. Zbyt wiele zwierząt zniekształca cywilizowaną istotę ludzką, zbyt wiele kultury czyni chore zwierzę.


Jako dziecko czułem się samotny i nadal jestem, ponieważ wiem rzeczy i muszę sugerować rzeczy, o których inni najwyraźniej nic nie wiedzą i w większości nie chcą wiedzieć.


Wielkie talenty to najpiękniejsze i często najniebezpieczniejsze owoce na drzewie ludzkości. Wiszą na najsmaczniejszych gałązkach, które łatwo można odłamać.


Jeżeli jesteś człowiekiem utalentowanym, nie oznacza to wcale, że coś otrzymałeś. Oznacza to raczej, że możesz coś z tym zrobić


Człowiek, który nie przeszedł piekła swych namiętności, nigdy ich też nie przezwycięży. Zamieszkują one gdzieś w sąsiedztwie i nim się obejrzy, już wybucha płomień, który w okamgnieniu przenosi się na jego własne domostwo. Jeżeli ze zbyt wielu rzeczy się rezygnuje, zaniedbuje je i o nich niejako zapomina, powstaje niebezpieczeństwo, że to, czego zaniechaliśmy i cośmy zaniedbali, powróci ze zdwojoną siłą.


Co to jest iluzja? Według jakiego kryterium oceniamy coś jako iluzję? Czy istnieje dla psychiki coś, co można nazwać „iluzją”? To, co z przyjemnością tak nazywamy, może być dla psychiki najważniejszym czynnikiem życia – czymś równie niezbędnym dla organizmu jak tlen – rzeczywistością psychiczną o pierwszorzędnym znaczeniu. Przypuszczalnie psychika nie zawraca sobie głowy naszymi kategoriami rzeczywistości i dlatego lepiej byłoby, gdybyśmy powiedzieli: wszystko, co działa, jest rzeczywiste.


Leczyłem setki pacjentów. Wśród osób w drugiej połowie życia, czyli powyżej 35 roku życia, nie było ani jednego, którego ostatecznym problemem nie byłoby znalezienie religijnego spojrzenia na życie. Można śmiało powiedzieć, że każdy z nich zachorował, ponieważ utracił to, co żywe religie wszystkich czasów dawały swoim wyznawcom, i żaden z nich nie został naprawdę uzdrowiony, kto nie odzyskał swojego religijnego poglądu.


Jestem oskarżony o mistycyzm. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za to, że człowiek wszędzie i zawsze spontanicznie wykształcił religijne formy wyrazu i że psychikę ludzką od niepamiętnych czasów przeniknęły uczucia i idee religijne. Ten, kto nie widzi tego aspektu ludzkiej psychiki, jest ślepy, a ten, kto chce go tłumaczyć lub „oświecać”, nie ma poczucia rzeczywistości.


Psychoterapeuta nie może pozwolić, aby jego wzrok został zabarwiony przez okulary patologii; nie wolno mu nigdy pozwolić sobie zapomnieć, że chory umysł jest umysłem ludzkim i że mimo wszystkich swoich dolegliwości uczestniczy w całym życiu psychicznym człowieka. Psychoterapeuta musi nawet umieć przyznać, że ego jest chore właśnie z tego powodu, że jest odcięte od całości i utraciło łączność zarówno z człowiekiem, jak i z duchem.cytaty o smutku i bólu - Empowerment Coaching Kraków


Źródła - następujące książki Carla G. Junga:

  • "Czerwona Księga",

  • "Człowiek i jego symbole"

  • "O naturze kobiety"

  • "Psychologa, a alchemia"

  • "Wspomnienia, sny, myśli"

  • "Życie symboliczne"

Sentencje o cierpieniu i bólu autorstwa innych autorytetów

Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.

- Fiodor Dostojewski


Cierpienie jest najbardziej osobistym z wszystkich doświadczeń, niepodważalne i nieporównywalne, a przez to kończy się na stwierdzeniu: jestem ja i cierpię, nie wiem, dlaczego, jestem sam.

- Milan Kundera


Cierpienie to największa siła uwalniająca, siła, która pozbawia iluzji, która niszczy obrazy i przewraca mury. Cierpienie to prawda, która niszczy wszelkie złudzenia.

- Erich Maria Remarque


Rzeczą wzniosłą jest przyjmować cierpienie z odwagą.

-  Henry Wadsworth Longfellow


Cierpienie nie jest celem, ale środkiem do zrozumienia, którego nie uzyskalibyśmy inaczej. Jest lekcją, której musimy się nauczyć. Ale nie musimy się go bać, bo jest tylko iluzją.

- Joseph Murphy


Cierpienie to stan wewnętrznej samotności, w którym nie może pomóc nic z zewnątrz.

- Emil Cioran


Najokrutniejsi bywamy dla tych, którzy najbardziej przypominają nam nas samych.

- Cassandra Clare


Cierpienie to najgłębsze źródło poznania. Kto nigdy nie cierpiał, ten nie wie nic; nie poznaje ani ludzi, ani rzeczy. Cierpienie to prawdziwa mądrość, której nikt nie może przekazać. Jest ono naszą częścią, naszym ja, naszą istotą.

- Arthur Schopenhauer


Cierpienie, to najmocniejsza lekcja, którą życie nam daje. Kiedy dociera do nas w całej swojej pełni, jesteśmy w stanie zrozumieć prawdziwe znaczenie miłości, współczucia i empatii.

- Paulo Coelho


Cierpienie jest ostatecznym faktem, który wyzwala naszą siłę. Odkrywa naszą naturę i ukazuje, kim naprawdę jesteśmy. Daje nam moc i wytrzymałość, by pokonać wszystkie przeciwności, które napotykamy na naszej drodze. Bez cierpienia nigdy nie dowiemy się, ile możemy znieść.

- Friedrich Nietzsche


Ból jest tymczasowy. Zrezygnowanie trwa wiecznie. Niezależnie od tego, jak bardzo to boli teraz, zawsze minie. To, co nas nie zabija, czyni nas silniejszymi.

- Friedrich Nietzsche


Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest opcją. „Cierpię”, oznacza „utrzymuję to”. Nie można cierpieć przeszłości ani przyszłości, bo nie istnieją. Cierpienie jest zawsze teraz. Jedyne, co musisz zrozumieć, to teraźniejszość. Jedyne miejsce, gdzie prawdziwe życie istnieje.

- Eckhart Tolle


Ból samotności nie jest z tego świata.

- Masashi Kishimoto


Cierpienie przypomina nam o wielkości naszej duszy. Istnieje, żebyśmy nie zapomnieli o naszym celu. Jest jak kompas, który prowadzi nas do mądrości.

- Platon


Cierpienie jest jedynym nauczycielem, który rozbudza tę część duszy, której słowo nigdy nie dotyka.

- Antoine de Saint-Exupéry


Cierpienie jest czasem, w którym łatwiej jest zrozumieć, co jest naprawdę ważne w twoim życiu.

– Oprah Winfrey


Musimy zrozumieć, że prawdziwe cierpienie nie pochodzi z zewnętrznych okoliczności, ale z naszych własnych wyobrażeń i oczekiwań. To my sami przyczyniamy się do naszego cierpienia, a nie rzeczywistość. Kiedy to zrozumiemy, zrozumiemy, że cierpienie jest jedynie drogą do doświadczenia, a nie celem samym w sobie.

- Eckhart Tolle


Nie jestem tak mądry, aby wszystko wiedzieć. Ale jedno wiem na pewno - życie bez cierpienia jest tak rzadkim zjawiskiem, że nie miałem okazji go spotkać. Przynajmniej nie na tej planecie.

- Andrzej Sapkowski


Wielkie cierpienie jest jak wielkie błogosławieństwo: obojętni nie doświadczają ani jednego, ani drugiego. Cierpi tylko ten, kto kocha, a cierpienie jest ceną miłości.

- ks. Jan Twardowski


Cierpienie ma to do siebie, że wydaje się nam zawsze bardziej bolesne, gorzkie i trudne niż jest w rzeczywistości. To tylko nasza reakcja na cierpienie, a nie samo cierpienie, sprawia, iż staje się ono nie do zniesienia.

- Jacek Santorski


Mało ludzi potrafi naprawdę znieść samotność, ale wielu marzy o niej jak o ostatniej ucieczce. Podobnie jak myśl o samobójstwie, myśl o samotności bywa najczęściej jedyną formą protestu, na jaką nas stać, gdy wszystko zawiodło, a śmierć ma w sobie jeszcze ciągle więcej grozy niż uroku.

 – Gustaw Herling-Grudziński


Nie lekceważ cudu łez. One mogą być uzdrawiającymi wodami i strumieniem radości. Czasami są najlepszymi słowami, jakie potrafi wypowiedzieć serce...

- William Paul Young


Każdy człowiek ma swoje sekretne bóle, których świat nie zna, a bardzo często nazywamy zimnym człowieka, gdy jest po prostu smutny.

- Henry Wadsworth Longfellow


Wybaczenie to nie zapomnienie. Chodzi w nim o to, żeby puścić czyjeś gardło...

- William Paul Young


Ludzie będą cię ranić, ale nie możesz używać tego jako usprawiedliwienia do robienia im tego samego.Smutne cytaty o samotności i tęsknocie


Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność.

- Henry David Thoreau


Na pustyni jest się trochę samotnym. - Równie samotnym jest się wśród ludzi.

 - Antoine de Saint-Exupéry


Samotność dzisiejszego człowieka dotyczy nie tylko kategorii czasu, ale też przestrzeni; nie czuje on łączności z innymi ludźmi i z przyrodą, jest od nich odizolowany.

- Antoni Kępiński

Samotności, jakaś ty przeludniona!

- Stanisław Jerzy Lec


Samotność to nie brak towarzystwa, samotność to brak celu.

- Guillermo Maldonado


Najgorsza samotność to nie czuć się komfortowo ze sobą.

- Mark Twain


Najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei…

– Bolesław Prus


Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.

– Jonathan Carroll


Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.

- Haruki Murakami


Jeśli nie potrafisz żyć sam, urodziłeś się niewolnikiem.

- Fernando Pessoa


Samotność to nie bycie samemu, to uczucie, że nikogo to nie obchodzi.

- Autor Nieznany


Człowiek, który podąża za tłumem, zwykle nie zajdzie dalej niż tłum. Człowiek, który spaceruje samotnie, prawdopodobnie znajdzie się w miejscach, w których nikt wcześniej nie był.

- Albert Einstein


Tylko samowystarczalni potrafią stać samotnie – większość ludzi podąża za tłumem i naśladuje.

- Bruce Lee

Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.

- Antoni Kępiński

Samotność byłaby idealnym stanem, gdyby można było wybrać sobie ludzi, których się uniknie.

- Karl Kraus


Samotność to najgorszy rodzaj umierania, bez fizycznego bólu, długotrwały, perfekcyjnie wyniszczający.


Jedynie samotność jest w życiu człowieka stanem graniczącym z absolutnym spokojem wewnętrznym, z odzyskaniem indywidualności. Tylko w pochłaniającej wszystko pustce samotności, w ciemnościach zacierających kontury świata zewnętrznego można odczuć, że się jest sobą aż do granic zwątpienia, które uprzytamnia nagle własną nicość w rosnącym przeraźliwie ogromie wszechświata.

 – Gustaw Herling-Grudziński


Są dwa sposoby odczuwania samotności: gdy czujesz się sam na świecie i gdy odczuwasz osamotnienie świata.

- Emil Cioran


Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.

– Jodi Picoult


W sercu pustyni czy wśród tłumu, co za różnica? Człowiek w swej istocie jest wszędzie samotny.

- Agatha Christie


Kiedyś myślałem, że najgorszą rzeczą w życiu jest samotność. Tak nie jest. Najgorszą rzeczą w życiu jest być z ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się samotny.

- Robin Williams


Kiedy są sami, chcą być z innymi, a kiedy są z innymi, chcą być sami. W końcu tacy są ludzie.

- Gertruda Stein


Każdy żyjący człowiek doświadczył tego rodzaju bólu, beznadziejności i samotności w takim czy innym czasie. Wszyscy jesteśmy połączeni przez ten wspólny ból i walkę.

- Leo Babut


Dzieła sztuki wywodzą się z nieskończonej samotności. Tylko miłość może je pojąć, przechować i sprawiedliwie ocenić.

– Rainer Maria Rilke


Płonie we mnie wielki ogień, ale nikt się przy nim nie zatrzymuje, a przechodnie widzą tylko smugę dymu.

- Vincent van Gogh


Kiedy sięgniesz pamięcią wstecz, widzisz, jak wiele z naszego życia zmarnowaliśmy w samotności. Każdemu potrzebni są przyjaciele.

- Vincent van Gogh


Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie...

 – Janusz Leon Wiśniewski

 

Zabawne, że można tęsknić za kimś na zapas, jeszcze wtedy, gdy wciąż siedzi przy tym samym stole.

 – Cora Carmack

 

Tęsknię za nim tak bardzo, że aż boli.

 – Suzanne Collins


Samotność na pustkowiu od tej w tłumie różni się ciszą.

- Stanisław Gołąb

Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności. To najgorsza udręka, najcięższa tortura.

- Paulo Coelho


Choć na co dzień jestem typowym samotnikiem, świadomość przynależności do niewidzialnej wspólnoty dążących do prawdy, piękna i sprawiedliwości uchroniła mnie przed poczuciem izolacji.

- Albert Einstein


Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.

 - Ernest Hemingway


Jeśli ktoś jest odmienny, to jest skazany na samotność.

- Aldous Huxley


Wszystkie wielkie i cenne rzeczy są samotne.

- John Steinbeck


Jeśli człowiek nie dotrzymuje kroku swoim towarzyszom, być może dlatego, że słyszy innego bębniarza. Niech kroczy w rytm muzyki, którą słyszy, jakkolwiek mierzoną lub odległą.

- Henry David Thoreau


Jeśli boisz się samotności, nie staraj się mieć racji.

- Jules Renard


Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną, i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.

- Władysław Tatarkiewicz


Samotność łączy ciała, a dusze cierpienie.

- ks. Jan Twardowski


Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.

- Daniel Defoe


Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.

- Katarzyna Nosowska


Najgorsze, co może spotkać człowieka, to żyć i umrzeć w samotności, nie kochając i nie będąc kochanym.

 - Paulo Coelho


Samotny dzień to sposób, w jaki Bóg mówi, że chce spędzić z tobą trochę wartościowego czasu.

- Criss Jami


Cytaty o samotności w związku

Niektórzy ludzie są ze sobą całe lata, ale nigdy nie masz uczucia, że do siebie pasują. Wydaje ci się, że mieszkają na różnych piętrach jednego domu.

- Jonathan Carroll


Samotność w związku jest gorsza niż samotność w samotności.

 – Joyce Carol Oates

 

Samotność w związku to przypomnienie, że musimy pracować nad relacją.

 – Harville Hendrix

 

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga… Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Bóg ukrył piekło w samym sercu raju.

 - Paulo Coelho


Samotność w związku może być sygnałem, że straciliśmy połączenie z samym sobą

. – Brené Brown

 

Samotność w związku może być refleksją nad tym, jak traktujemy siebie.

 – Eckhart Tolle


Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli za kimś tęsknisz albo kogoś potrzebujesz, jest pokazać im to.

 – Sarah Dessen


To najgorszy rodzaj tęsknoty. Kiedy ten ktoś jest tuż przy tobie, a ty i tak za nim tęsknisz.

 – Pittacus Lorei


Czasem zastanawiam się, czy wypłakiwanie, wykrzyczenie albo wyśmianie tego obłędu może w czymkolwiek pomóc. Czasem pragnienie dotyku, bycia dotykaną jest tak silne, że porywa mnie do jakiegoś innego wszechświata, a tam, stojąc na krawędzi przepaści, nabieram pewności, że spadnę i nikomu nigdy nie uda się mnie znaleźć.

- Tahereh Mafi, Dotyk Julii


I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.

- Anna Frankowska


Czy kiedykolwiek przyszło wam do głowy, że naprawdę możecie kochać tylko wtedy, gdy jesteście samotni? Zapytacie jakie to ma dla miłości znaczenie. Oznacza to widzenie osób, sytuacji, rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości, a nie takimi, jakimi sobie wyobrażacie, że są.

- Anthony de Mello


Najlepsze cytaty o smutku, bólu psychicznym i depresji - najgorszej chorobie duszy


Smutek: apetyt, którego nie zaspokaja żaden ból.

- Emil Cioran


Smutek bierze się z samotności serca.

- Monteskiusz


Smutek odlatuje na skrzydłach czasu.

- Jean de La FontaineKiedy jesteś smutny, musisz mieszać się z tłumem. Samotność karmi mroczne myśli.

- Théophile Gautier


Łzy to słowa, których serce nie może wyrazić.

- Gerard Way


Łzy pochodzą z serca, a nie z mózgu.

- Leonardo da Vinci


Czasami potrzeba smutku, aby poznać szczęście, hałasu, aby docenić ciszę i nieobecność, aby docenić obecność.

– Autor Nieznany


Jest smutek, którego nie można pocieszyć ani rozproszyć, smutek starości, który jest świadomy siebie.

– Ivan Tourgueniev


Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.

- Haruki Murakami


Smutek to najdziwniejsze z uczuć; czyni nas bezradnymi. Jest jak okno otwarte wbrew naszej woli – przy nim można wyłącznie dygotać z zimna. Z czasem jednak otwiera się coraz rzadziej i rzadziej, aż wreszcie całkowicie stapia się z murem.

- Arthur Golden


Kiedy jesteś szczęśliwy, słyszysz muzykę, ale kiedy jest ci smutno, rozumiesz słowa.

– Frank Ocean


Nie możesz powstrzymać smutnych ptaków przed przelotami nad twoją głową, ale możesz powstrzymać je przed utworzeniem gniazda we włosach.

- Chińskie przysłowie


Praca jest najlepszym antidotum na smutek.

- Arthur Conan Doyle


Próba uniknięcia smutku jest próbą uniknięcia życia.

- Maxime Lagacé


Uśmiechaj się, nawet jeśli twój uśmiech jest smutny, ponieważ smutniejszy niż smutny uśmiech jest smutek, że nie umiesz się uśmiechać.

- Przysłowie Ashanti


Zamknięte drzwi są bezużyteczne. Smutek nie może wyjść i szczęście nie może wejść.

- Luis Sepulveda


Depresja nie dotyczy ludzi słabych, tylko tych, którzy byli silni zbyt długo.

- Tove Jansson


Czas depresji jest złym czasem, od którego chciałoby się uciec, ale nie ma gdzie; chory jest w nim zamknięty, przegnieciony przeszłością, teraźniejszością i bez perspektyw przyszłości. W czasie tym niewiele się dzieje; przeżycia monotonnie obracają się koło tych samych wątków: beznadziejności, poczucia winy, lęku przed katastrofą.

- Stephen King


Popadłem w stan głębokiej depresji, takiej, która ogarniała mnie również później w życiu, kiedy ktoś inny dokonywał więcej niż ja. To nowe uczucie wydało mi się jednak bardzo ciekawe i uznałem, że mimo wszystko jest ono chyba związane z moimi uzdolnieniami. Zauważyłem, na przykład, że gdy owładnie mną dostatecznie czarna melancholia, gdy wzdycham i gapię się na morze, robi mi się niemal przyjemnie. Bo jestem wtedy taki strasznie godny pożałowania! To naprawdę fascynujące przeżycie.

- Tomasz Jastrun


Byłem ciężko chory, ale była to dziwna choroba, jakby gniła mi dusza.

- Sarah Kane


Mówienie do nikogo, patrzenie na nic, brak wszystkiego i niczego. Po prostu jest się w pustce i z tej pustki nie wyprowadzą mnie żadne drzwi, nawet otwarte…

- Aneta Szcześniak


Depresja to choroba, która pochłania nasze życie i nas samych, ale można się z nią zmagać i wyjść z tego zwycięsko.

– Dorothy Rowe, „Depresja. Przezwyciężanie ciemnej cieczy”


Nie ma nic gorszego niż poczucie beznadziejności, które sprawia, że ​​czujesz się całkowicie bezsilny.

– Chester Bennington


Depresja to jak ściana, która oddziela nas od świata i uniemożliwia nam dostrzeżenie piękna wokół nas.

– Stefan Żeromski, „Ludzie bezdomni”


Depresja oznacza, że każdy dzień rozpoczyna się od aktu odwagi i nadziei. Czyli od wstania z łóżka.


Nie ma nic bardziej beznadziejnego niż poczucie beznadziei.

– Martin Seligman


Przeszłam swoje, a za każdym razem bolało równie silnie jak poprzednio. Zdarzało się, że się zastanawiałam, dlaczego dobry Bóg dał mi tak ciężki krzyż do dźwigania – do tego stopnia, że myślałam, że nie wytrzymam już ani dnia dłużej. Ale Pan daje ci tylko tyle, ile możesz znieść – nie więcej… i mówi ci tak: Nie można zatrzymywać się nad smutkiem, to cię wpędzi w chorobę szybciej niż cokolwiek innego.

- Anne Frank


Depresja to jak chmura, która nadciąga nad twoim życiem i nie znika przez długi czas.

– Witold Szabłowski, „Za późno, za wcześnie”


Nie ma nic bardziej ludzkiego niż przeżywanie trudnych emocji, takich jak smutek czy depresja. Ważne jest, aby umieć poradzić sobie z nimi i znaleźć drogę do wyjścia z ciemności.

– Brené Brown


Depresja jest karmiona niewyleczonymi ranami na duszy.

– Penelope Sweet


Nie ma nikogo, kto nie miałby momentów ciemności w swoim życiu. Wszyscy mamy nasze wewnętrzne bitwy do wygrania.

– Mark Manson


Mury, które budujemy wokół nas, aby powstrzymać smutek, również chronią przed radością.

- Jim Rohn


Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim się można podzielić radością.

– Mark Twain


Nie ma na świecie takiego leku, który nadałby sens życiu.

- Sarah Kane


Połowę czasu spędza obrażony na świat, drugą połowę w depresji.

- Paulo Coelho, "Być jak płynąca rzeka"


 


A teraz pora się uwolnić! Cokolwiek się wydarzyło - Twoja przyszłość czeka i zależy od Ciebie


Nie możesz być samotny, jeśli lubisz osobę, którą sam jesteś.

- Wayne Dyer


Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi - i jedno z najlepszych.

- George Bernard Shaw


Wobec wszystkiego, co Ci się przydarza, możesz albo sobie współczuć, albo traktować to, co się stało, jako prezent. Wszystko jest albo okazją do rozwoju, albo przeszkodą, która zatrzyma Twój rozwój. Wybór należy do Ciebie.

- Wayne DyerZobacz także:


Mądre opowiadania o życiu wg Anthony de Mello


3300 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page