top of page

Mentoring biznesowy - 50 narzędzi dobrego mentora


Mentoring biznesowy - 50 narzędzi dobrego mentora- Empowerment Coaching Kraków - 1

Dobry mentor biznesowy może mieć głęboki wpływ na rozwój zawodowy i osobisty podopiecznego. Dobra relacja mentoringowa obejmuje przede wszystkim wzajemne zaufanie i szacunek, skuteczne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, regularną komunikację oraz skupienie się na celach i potrzebach mentee.


W tym artykule przyjrzymy się kluczowym metodom, technikom i narzędziom, które dobry mentor biznesowy stosuje w swojej pracy. Podamy również listę ponad pięćdziesięciu konkretnych aktywności, które mentor może wykorzystać w swojej pracy, aby jak najlepiej pomóc mentee w rozwoju.


Ponadto na końcu tego felietonu znajdziesz link do bezpłatnego ebooka w formacie pdf, który może się przydać każdemu mentorowi w praktyce mentorskiej.


A zanim przejdziemy do technik stosowanych w mentoringu biznesowym, poświęćmy jeszcze chwilę tematowi, który jest fundamentalny dla sukcesu tej metody rozwoju osobistego.


Tym tematem jest klarowne ustalenie celu mentoringu oraz zdefiniowanie tego, po czym poznamy, że cel został osiągnięty. Ten krok w relacji mentoringowej zależy głównie od mentee i do mentee należy decyzja, co chce osiągnąć dzięki współpracy z mentorem.


Ale mentor jak najbardziej może pomóc w zrealizowaniu tego pierwszego, bardzo ważnego kroku. Jasne zdefiniowanie celu może zająć nawet kilka pierwszych sesji. Ale naprawdę jest to inwestycja niezbędna dla końcowego sukcesu i zadowolenia. Można to osiągnąć stosując różne metody, takie jak: wyznaczanie celów SMART, wyznaczanie celów OKR, stworzenie planu rozwoju osobistego, czy też zastosowanie modelu coachingowego GROW.


Wyznaczając jasne cele i regularnie przeglądając postępy w ich realizacji, jako mentor, bardzo pomożesz swojemu podopiecznemu zachować koncentrację i motywację oraz zapewnisz, że relacja mentoringowa będzie sukcesywnie przynosić oczekiwane rezultaty. Fundamentalnie ważne jest jednak to, aby to były cele Mentee - nie cele narzucone przez Ciebie.


Innym ważnym aspektem mentoringu biznesowego jest zapewnianie wsparcia, inspiracji, wiedzy i praktycznych wskazówek. Może to przybierać różne formy, takie jak oferowanie porad i spostrzeżeń opartych na własnych doświadczeniach, zapewnianie dostępu do zasobów i kontaktów oraz udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych, które pomagają podopiecznemu się rozwijać.


Mentoring biznesowy - na czym to polega w praktyce?

Istnieje wiele różnych działań i ćwiczeń, które jako mentor możesz wykonać ze swoim mentee. Przyjrzyjmy się najpierw najważniejszym z nich. Natomiast na końcu tego felietonu znajdziesz listę kilkudziesięciu, bardzo konkretnych aktywności i ćwiczeń, które jako mentor biznesowy możesz wykonywać wspólnie z podopiecznym.


W mentoringu biznesowym dzielimy się swoim doświadczeniem i zdobytą wiedzą

Można to zrobić poprzez nieformalne rozmowy lub bardziej ustrukturyzowane dyskusje, takie jak dzielenie się studium przypadku lub przedstawienie scenariusza rozwiązania problemu. Dzieląc się własnymi doświadczeniami i wyzwaniami, z którymi sam(a) się mierzyłeś, jako mentor możesz pomóc podopiecznemu uświadomić sobie, że nie jest sam i że istnieje wiele różnych sposobów podejścia do problemów i ich rozwiązywania.


Mentor biznesowy umożliwia Mentee dostęp do wartościowych zasobów i ludzi

Jedną z najcenniejszych rzeczy, które możesz zrobić jako mentor, jest pomoc podopiecznemu w uzyskaniu dostępu do zasobów i kontaktów, których potrzebuje, aby się rozwijać i odnosić sukcesy. Może to obejmować dzielenie się artykułami, książkami lub stronami internetowymi, które uważasz za pomocne. Może to być przedstawienie podopiecznego osobom z Twojej sieci, które mogą udzielić cennych porad lub wsparcia, lub pomaganie podopiecznemu w znalezieniu możliwości rozwoju zawodowego.


Mentee otrzymuje informacje zwrotne (tzw. feedback)

Regularna informacja zwrotna jest istotną częścią każdej relacji mentoringowej, ponieważ pomaga podopiecznemu zobaczyć, gdzie robi postępy, a gdzie musi się poprawić. Można to zrobić poprzez rozmowy lub bardziej ustrukturyzowane podejści, jak na przykład za narzędzie do zbierania opinii i feedbacku, takie jak ocena 360 stopni. Zapewniając regularne informacje zwrotne oraz profesjonalny coaching, możesz pomóc podopiecznemu rozwinąć nowe umiejętności i zachowania, które pomogą mu osiągnąć cele.


Innym ważnym aspektem tej metody rozowjowej jest pomaganie podopiecznemu w rozwijaniu jego umiejętności i zdolności. Można to osiągnąć poprzez różne działania, takie jak kreowanie okazji do uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, pomaganie podopiecznemu w ćwiczeniu i stosowaniu nowych umiejętności oraz oferowanie wsparcia i wskazówek w miarę rozwijania wiedzy.


Mentoring biznesowy kreuje okazje do nauki i rozwoju

Jednym z najlepszych sposobów pomocy podopiecznemu w rozwijaniu jego umiejętności i zdolności jest zaoferowanie mu nowych możliwości nauki i rozwoju. Może to np. obejmować dzielenie się artykułami, książkami lub stronami internetowymi, które uznasz za pomocne. Ale może to być rownież kreowanie okazji do nowych doświadczeń w obecnym środowisku pracy. Zapewniając podopiecznemu tego rodzaju możliwości, pomagasz jej/mu zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności, które przyniosą korzyści w dalszej karierze zawodowej.


Mentoring biznesowy - 50 narzędzi dobrego mentora - Empowerment Coaching Kraków - 2


Mentoring biznesowy pomaga podopiecznemu ćwiczyć i szlifować nowe umiejętności

Oprócz zapewnienia nowych możliwości nauki i rozwoju, ważne jest również, aby pomóc Mentee ćwiczyć i stosować nowe umiejętności, których się nauczył(a). Oto praktyczne sposoby.


Ogrywanie ról i pomoc w planowaniu różnych scenariusze

Odgrywanie ról i planowanie różnych scenariuszy rozwiązań to działania mentorskie, które obejmują symulowanie rzeczywistych sytuacji lub scenariuszy w celu ćwiczenia i rozwijania nowo zdobytych umiejętności i zdolności. Planowanie różnych scenariuszy rozwiązań ma na celu poazanie w jak różny sposób można rozwiązywać problemy i jak doprowadzić do rozwiazania najbardziej optymalnego w danych warunkach. Jednym z najczęściej stosowanych tutaj pytań, jest być pytanie "A co, jeśli ..."


Działania te mogą być bardzo korzystne w relacji mentoringowej, ponieważ zapewniają podopiecznemu bezpieczne i kontrolowane środowisko do ćwiczenia i rozwijania nowych umiejętności i zachowań. Mogą również pomóc podopiecznemu w głębszym zrozumieniu różnych perspektyw i sposobów podejścia do rozwiązywania problemów.


Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania odgrywania ról i planowania scenariuszy w relacji mentoringowej. Na przykład Ty i Twój podopieczny możecie odegrać trudną rozmowę lub negocjacje albo przejść przez planowanie różnych scenariuszy, aby przećwiczyć podejmowanie decyzji lub rozwiązywanie konfliktów. Możesz również skorzystać z tych działań, aby pomóc podopiecznemu rozwinąć umiejętności komunikacyjne, asertywność, zdolności przywódcze lub strategie rozwiązywania problemów.


Znaczenie podsumowywania i refleksji końcowych

Kluczem do skuteczności odgrywania ról i symulacji scenariuszy jest podsumowanie i refleksja końcowa nad doświadczeniem. Po odegraniu ról lub zaplanowaniu scenariusza ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na omówienie tego, co się wydarzyło i czego się nauczyliśmy. Może to pomóc podopiecznemu uzyskać wgląd i perspektywy, których mógł nie wziąć pod uwagę podczas zajęć. Może również pomóc mu zidentyfikować obszary wymagające poprawy i opracować strategie pokonywania takich wyzwań w przyszłości.


Podsumowując i zastanawiając się nad doświadczeniem, możesz znacząco pomóc Mentee w jak najlepszym wykorzystaniu tych ćwiczeń.

Mentor biznesowy rozwija swojego podopiecznego poprzez działanie

Uczenie się przez działanie to działalność mentorska, która obejmuje uczenie się poprzez doświadczenie własne i wspólną nad nim refleksję. W sytuacji polegającej na uczeniu się przez działanie podopiecznemu stawia się rzeczywisty problem lub wyzwanie i zachęca się go do krytycznego i kreatywnego myślenia w celu znalezienia rozwiązania. Mentee jest następnie wspierany i prowadzony przez mentora, gdy wdraża swoje rozwiązanie i zastanawia się nad wynikami.


Uczenie się przez działanie ma wiele zalet w relacji mentorskiej. Pozwala podopiecznemu zdobyć praktyczne doświadczenie i zastosować swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach. Zachęca również do kreatywności i krytycznego myślenia, ponieważ podopieczny ma za zadanie wymyślić własne rozwiązanie problemu lub wyzwania. Ponadto uczenie się przez działanie sprzyja współpracy i pracy zespołowej, ponieważ podopieczny często współpracuje z innymi, aby wdrożyć swoje rozwiązanie.


Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania uczenia się przez działanie w relacji mentoringowej. Możesz np. skorzystać z uczenia się przez działanie, aby pomóc podopiecznemu rozwinąć umiejętności przywódcze, dając mu możliwość kierowania zespołem lub projektem.


Kluczem do skutecznego uczenia się przez działanie jest zachęcanie mentee do autorefleksji i przekazywanie informacji zwrotnych przez mentora. Gdy podopieczny wdraża swoje rozwiązanie, ważne jest, aby regularnie zastanawiał się nad swoimi postępami, osiąganymi wynikami i dzielił się tym z mentorem. Dzieki temu można łatwo zidentyfikować obszary wymagające poprawy i odpowiednio dostosować podejście. Oczywiście taka współpraca jest możliwa tylko pod warunkiem wcześniej wypracowanego wzajemnego zaufania i szacunku.


Tworze przestrzeni do autorefleksji

Praktyka refleksji i poszerzania świadomości podpopiecznego to działanie mentorskie, które polega na regularnym poświęcaniu czasu na refleksję nad swoimi doświadczeniami, myślami i emocjami w celu uzyskania nowych wglądów. Refleksyjna praktyka może pomóc podpopiecznemu rozwinąć samoświadomość, zakwestionować dotychczasowe ograniczające przekonania, zidentyfikować obszary wzrostu i rozwoju, uzyskać głębsze zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, jak również uświadomic sobie jak i dlaczego mentee jest postrzegany przez współpracowników.


W relacji mentoringowej refleksyjna praktyka może być cennym narzędziem zarówno dla mentora, jak i podopiecznego. Regularnie poświęcając czas na refleksję nad swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, obie strony mogą uzyskać wgląd i perspektywy, które mogą pomóc wzrastać i rozwijać się obydwu stronom. Praktyka regularnej refleksji może również pomóc w budowaniu zaufania i zrozumienia między mentorem a podopiecznym, ponieważ obejmuje dzielenie się osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami w bezpiecznym i wspierającym środowisku.


Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania refleksyjnej praktyki w relacji mentoringowej. Na przykład Ty i Twój podopieczny możecie zarezerwować czas na koniec każdej sesji mentoringu, aby zastanowić się nad tym, co zostało omówione i czego się nauczyliście. Możesz również wykorzystać refleksyjną praktykę jako narzędzie, które pomoże Twojemu podopiecznemu w uczeniu się na podstawie doświadczeń trudnych. Innym sposobem jest stosowanie przez mentora technik coachingowych, w szczególności zadawanie otwartych pytań. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi w tej dziedzinie jest model coachingowy GROW.


Praktyczny opis modelu coachingowego GROW, który może być stosowany przez mentora, a po zdobyciu pewnej biegłości, nawet przez samego podopiecznego, znajdziesz pod poniższym linkiem:


Self-coaching metodą GROW


Self-coaching biznesowy - Empowerment Coaching Kraków

Kluczem do efektywnej praktyki refleksyjnej jest uczynienie jej stałym elementem relacji mentoringowej. Ważne jest, aby poświęcić czas na refleksję i stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym obie strony czują się komfortowo, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Poprzez regularną refleksję nad swoimi doświadczeniami, zarówno mentor, jak i mentee mogą uzyskać nowe wglądy i nowe perspektywy.


Mentor biznesowy jest sponsorem i rzecznikiem podopiecznego

Sponsorowanie i bycie rzecznikiem, to działania mentorskie, które obejmują etyczną promocję i wspieranie podopiecznego w uzyskaniu rozpoznawalności w danym środowisku. Jako sponsor zapewniasz swojemu podopiecznemu możliwości rozwijania umiejętności i rozwoju kariery, jak również wspierasz go w swojej organizacji lub branży, np. poprzez dostęp do nowych projektów lub szkoleń. Jako rzecznik i adwokat pomagasz podopiecznemu nawiązać kontakty z nowymi osobami i sieciami kontaktów.


Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania sponsoringu i rzecznictwa w relacji mentorskiej. Na przykład możesz sponsorować swojego podopiecznego, zapewniając mu możliwość pracy nad ambitnymi projektami lub udział w programach rozwoju zawodowego. Możesz także wspierać swojego podopiecznego, dzieląc się swoją siecią i kontaktami, podsuwając mu konkretne sugestie oraz zapewniając zachętę i otuchę.


Kluczem do skutecznego sponsoringu i rzecznictwa jest planowe i konsekwentne wspieranie i orędowanie za rozwojem zawodowym i sukcesem podopiecznego. Oznacza to proaktywność w poszukiwaniu możliwości, a także szczere zaangażowanie w pomaganie podopiecznemu w osiąganiu jego celów. Konsekwentnie wspierając i opowiadając się za swoim podopiecznym, możesz pomóc mu zdobyć umiejętności i doświadczenie, których bez Twojej pomocy nie byłby w stanie zdobyć.


A oto lista konkretnych technik, narzędzi i aktywności, z których może korzystać Dobry Mentor Biznesowy

 1. Zaproś Mentee do dyskusji o osobistych wartościach. Przedyskutujcie, jak dostosować swoje działania do tych wartości.

 2. Podziel się swoim doświadczeniem z obszaru wyznaczania i konsekwentnego realizowania priorytetów, szczególnie w sytuacji natłoku zajęć.

 3. Omów wyniki dotychczasowej pracy podopiecznego (np. zebrane w postaci rocznego podsumowania oceny pracowniczej) oraz przekaż informacje zwrotne.

 4. Przedyskutuj cele zawodowe i aspiracje podopiecznego.

 5. Przeprowadź ocenę aktualnych umiejętności (korzystając np. z testów psychometrycznych) i przedyskutuj z Mentee obszary do rozwoju.

 6. Przeprowadź sesję oceny 360 stopni.

 7. Stwórz razem z Mentee jej/jego osobisty plan rozwoju.

 8. Zbadaj i przedyskutuj potencjalne ścieżki kariery.

 9. Stwórzcie razem plan kariery Mentee i oceńcie potencjalne możliwości zatrudnienia.

 10. Omów i przedyskutuj temat marki osobistej podopiecznego oraz udziel wskazówek, jak ją rozwijać i promować.

 11. Przedyskutujcie wspólnie poziom stresu podopiecznego, który związany jest z pracą i zapewnij mu wsparcie.

 12. Omów i przejrzyj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym podopiecznego i podziel się swoimi obserwacjami.

 13. Przedyskutuj Mentee jej/jego wyzwania związane z pracą oraz zapewnij wsparcie i wskazówki.

 14. Przeanalizujcie wspólnie kompetencje przywódcze podopiecznego. Przekaż informacje zwrotne i wsparcie.

 15. Przedyskutuj z Mentee różne style przywództwa oraz ich wady i zalety.

 16. Wspólnie z Mentee przepracujcie model Przywództwa Sytuacyjnego.

 17. Przekaż swoje doświadczenia z dziedziny budowania i rozwijania zespołu.

 18. Podziel się własnymi niepowodzeniami w roli lidera i wnioskami wyciągniętymi z porażek.

 19. Podziel się własnymi doświadczeniami i wnioskami wyciągniętymi z sukcesów i osiągnięć.

 20. Opowiedz, jakie były momenty zwrotne w Twojej karierze zawodowej.

 21. Podziel się informacją, jak sobie poradziłeś (lub nie) z nieoczekiwanym rozwojem wydarzeń lub nagłymi sytuacjami, na które nie miałeś wpływu.

 22. Wyjaśnij, co do tej pory pomagało Ci przezwyciężać swoje ograniczenia i rozwijać się.

 23. Podziel się informacją jak Ty sam(a) dbasz o siebie i zarządzasz swoją energią i motywacją.

 24. Udostępniaj i polecaj artykuły, książki, portale internetowe, webinary lub inne zasoby dotyczące rozwoju zawodowego lub osobistego.

 25. Przekaż swoje rady dotyczące stowarzyszeń, klubów lub innych organizacji, do których warto wstąpić.

 26. Poleć szkolenia lub warsztaty, w których warto wziąć udział.

 27. Informuj o ciekawych projektach w firmie, w których warto wziąć udział.

 28. Zapoznaj Mentee z modelem coachingowym GROW. Zaproś Mentee do regularnego praktykowania self-coachingu w oparciu o ten model

 29. Zaproś Mentee do praktyki uczenia się poprzez przekazywanie i wyjaśnianie świeżo zdobytej wiedzy z innymi.

 30. Zaproś Mentee do zrobienia pod Twoją opieką czegoś, czego nigdy do tej pory nie robił(a).

 31. Naucz Mentee sztuki zadawania pytań otwartych.

 32. Rozwijaj i ćwicz z Mentee skuteczne umiejętności komunikacyjne.

 33. Cwicz z Mentee rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

 34. Przekaż wskazówki, jak zarządzać i poruszać się po polityce w miejscu pracy.

 35. Zapewnij wskazówki dotyczące nawiązywania kontaktów i budowania relacji zawodowych.

 36. Podziel się z podopiecznym częścią swojej własnej profesjonalnej sieci i kontaktów.

 37. Zapewnij wskazówki, jak rozwijać i utrzymywać profesjonalną sieć kontaktów.

 38. Przekaż wskazówki, jak rozwijać i utrzymywać profesjonalną obecność w Internecie.

 39. Weźcie razem udział w wydarzeniu networkingowym.

 40. Zapewnij wskazówki, jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

 41. Ćwicz z Mentee rozmowy kwalifikacyjne i udzielaj informacji zwrotnej.

 42. Przekazuj wskazówki jak przygotować się do wystąpień publicznych i prezentacji.

 43. Przejrzyjcie wspólnie propozycję prezentacji przygotowaną przez Mentee. Przekaż swoje sugestie.

 44. Ćwicz z Mentee robienie prezentacji zarówno w trybie zdalnym, jak i na żywo.

 45. Zapewnij wskazówki, jak negocjować wynagrodzenie i świadczenia.

 46. Odgrywaj trudne rozmowy lub negocjacje.

 47. Podpowiedz Mentee jak sobie radzić z trudnym pracownikiem lub trudnym kolegą z pracy.

 48. Ćwicz z Mentee trudne rozmowy. Ogrywaj role. Przekazuj obserwacje.

 49. Rozwijaj z Mentee sztukę mądrej asertywności.

 50. Rozwijaj i ćwicz z Mentee zarządzanie czasem i umiejętności organizacyjne.

 51. Rozwijaj i ćwicz z podopiecznym umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia.

 52. Praktuj z Mentee dobre praktyki zarządzania projektem.

 53. Zapewnij wskazówki, jak rozpoznać i przezwyciężyć Syndrom Oszusta, Syndrom Wysokiego Maku lub Syndrom Gotującej się Żaby.

 54. Kreuj dla mentee wyzwania intelektualne i emcjonale

 55. Rzucaj wyzwania przekonaniom i założeniom formułowanym przez mentee uzywając pytań otwartych

 56. Reguralnie sprawdzaj postęp Mentee w realizacji ustalonego planu. Jeśli trzeba, korygujcie plan. Okazuj wsparcie. Dostarczaj motywacji.

 57. Regularnie proś Mentee o informację zwrotną nt. swoich działań mentoringowych.

 58. Nie obawiaj się przyznać, że czegoś nie wiesz. Wtedy wspólnie z Mentee poszukajcie odpowiedzi.

 59. Podziel się własnymi doświadczeniami i wnioskami wyciągniętymi z bycia Mentorem dla innych.


Biblioteka Pytań, które tworzą przestrzeń komfortu i zaufania

Na portalu Empowerment Coaching Kraków dostępny jest bezpłatny ebook w formacie pdf. To 30-stronicowa książeczka wspierająca zarówno rozwój podopiecznych, jak i samego lidera. Jej tytuł to "Biblioteka Pytań Angażującego Lidera".


Znajdziesz w niej listę bardzo konkretnych pytań, dzięki którym buduje się atmosferę komfortu i bezpieczeństwa, a równocześnie tworzy się przestrzeń do autorefleksji i poszerzania świadomości. Również dobry mentor znajdzie w tym bezpłatnym ebooku pdf inspirujące pytania i podpowiedzi.


Ostatnia sekcja tego bezpłatnego ebooka poświęcona jest pracy lidera nad sobą i zawiera metodę prowadzenia autorefleksji. Może z niej skorzystać każdy mentor i każdy lider, który zainteresowany jest poszerzaniem swojej świadomości i samorozwojem.


Tę bezpłatną książeczkę znajdziesz pod poniższym linkiem:


Biblioteka Pytań Angażującego Lidera - bezpłatny ebook pdfAngażującego Przywództwo - Lista Pytań - Empowerment Coaching Kraków


Zobacz także:

Rodzaje mentoringu i przykłady efektów

Jak wygląda sesja mentoringowa?

Aż 24 korzyści płynące z mentoringu

Jak znaleźć mentora biznesowego

Mentor - kim jest, w czym może pomóc?

Mentorka - jak ją znaleźć i zbudować dobra relację?

Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie

Reverse Mentoring - klucz do rozwoju i utrzymania młodych talentów


Learning agility - co to naprawde jest zwinność uczenia się i co ją umożliwia

Jak uczyć sie łatwiej i szybciej?


Rozmowa coachingowa z pracownikiem, czy feedback?

Inteligencja Emocjonalna vs. Coaching - Goleman pdf

288 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page