top of page

Jak znaleźć mentora biznesowego


Jak znaleźć mentora biznesowego - 1

Współpraca z doświadczonym i godnym zaufania mentorem lub mentorką może przynieść wielowymiarowe korzyści. W ostatnich latach popularność i skuteczność mentoringu rośnie i zyskuje coraz większe uznanie. Rodzi się więc pytanie: jak znaleźć dobrego mentora?


A jeżeli znaleźć, to jakiego? Czy są różne rodzaje mentorów, czy są już jakieś specjalizacje? Co np. rozumiemy przez mentora biznesowego i jak go znaleźć?


Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i, jak to zwykle bywa w Empowerment Coaching, najpierw możliwie precyzyjnie zdefiniować, co w tym artykule rozumiemy przez pojęcie "mentora biznesowego" .


W polskiej rzeczywistości Mentor Biznesowy może oznaczać co najmniej dwie różne rzeczy.


Po pierwsze, może być rozumiany jako doświadczony przedsiębiorca, który służy swą radą, doświadczeniem i wsparciem innym, mniej doświadczonym przedsiębiorcom i biznesmenom. W tym przypadku współpraca z mentorem odbywa się z reguły w sposób indywidualny, wg zasad i ustaleń, na które zgodziły się obydwie strony relacji mentoringowej. Taka współpraca może również w szczególnym przypadku dotyczyć pytania: ""jak wyjść z etatu i pójść na swoje?".


Po drugie, mentor biznesowy może być rozumiany jako doświadczona i odpowiednio przeszkolona w technikach mentoringu osoba pracująca w podobnej branży lub sektorze biznesowym, w szczególności nawet w tej samej firmie. Pomaga ona nie tyle przedsiębiorcom, ile mniej doświadczonym pracownikom, którzy chcą skorzystać ze wsparcia mentora w rozwoju swojej kariery zawodowej lub rozwoju wybranych umiejętności (np. umiejętności związanych z przywództwem lub prowadzeniem projektów).


W tym przypadku współpraca ma miejsce najczęściej (choć nie tylko) w ramach ustrukturyzowanych programów mentoringowych uruchomionych przez daną firmę lub przez fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje typu non-profit. Coraz częściej pojawiają się również w Polsce komercyjne programy mentoringowe, oferowane przez wyspecjalizowane firmy doradcze lub szkoleniowe i adresowane dla liderów zatrudnionych w określonym dziale, np. w dziale HR.


Przyjrzyjmy się zatem jak można znaleźć doświadczonego doradcę.


Jak znaleźć mentora biznesowego?

W zależności od tego kim jesteś, w jakim miejscu jesteś i jakie są Twoje potrzeby - znalezienie mentora biznesowego może odbywać się w różny sposób. Poniżej podajemy kilka sprawdzonych sposobów. Dla porządku chcemy również dodać, że w tym opracowaniu skupiliśmy się na sposobach znalezienia dobrego mentora w Polsce.


Pisząc ten artykuł stanęliśmy też przed dylematem: czy wymieniać nazwy konkretnych firm lub stowarzyszeń, czy też pozostać na wyższym poziomie ogólności. Wybraliśmy tę pierwszą opcję, głównie ze względu na Ciebie, droga czytelniczko i drogi czytelniku, i związana z tym konkretną wartość informacyjną, jaką może Ci to dostarczyć.


Prosimy jednak, aby wymienione z nazwy firmy traktować jako przykłady, a nie wyczerpującą listę. Ten wybór w żaden sposób nie oznacza również naszej intencji promowania wybranych firm lub stowarzyszeń. Piszemy ten artykuł we własnym imieniu i w oparciu o własne doświadczenia, zarówno brania udziału w różnych inicjatywach mentoringowych, jak i samemu bycia mentorem lub mentorką.


Jak znaleźć mentora biznesowego dla przedsiębiorcy lub startup'u?

Warto by pewnie było najpierw zadać pytanie: co czyni Cię startup'em i odróżnia od innych młodych inicjatyw biznesowych? Aby uniknąć dyskusji, która nie jest przedmiotem tego artykułu, przewrotnie odpowiemy na to pytanie tak: jeżeli uważasz się za start-up, to jesteś startupem.


Wsparcie mentora dla start-up'ów

Istnieje w Polsce całkiem dobrze rozwinięty eco-system startupów i związane z nim wsparcie, na jakie startupy mogą liczyć - od rozwiązań ogólnopolskich po regionalne. A z nimi z kolei wiążą się różnego rodzaju meetupy, hackathony, ideathony, accelerators, scaleupy (ach, ta miłość startupów do j. angielskiego!) - czyli tłumacząc "z polskiego na nasze" spotkania i fora, gdzie można skorzystać z doświadczenia i wiedzy innych. Po szczegóły odsyłamy np. do serwisu www.mamstartup.pl


Naturalnym źródłem wartościowego mentoringu biznesowego dla startupów jest oczywiście to, co może zaoferować dany Venture Capital (czyli po naszemu inwestor) i osoby wprowadzane przez inwestora np. do rady nadzorczej lub rady programowej.


Coraz częściej również duże, światowe, dobrze poukładane korporacje, zapraszają do współpracy młode startupy. Bo potrzebują ich świeżości i innowacyjności. Ale dzięki takiej współpracy startupowcy mogą nie tylko pozyskać niezbędny do rozwoju kapitał, ale również nauczyć się dużo dobrych rzeczy od "korpo-świata" (tak, wbrew obiegowej opinii, w świecie "korpo" mogą być dobre rzeczy). W takiej relacji doświadczony lider ze świata "korpo" może być wartościowym mentorem biznesowym dla przedsiębiorcy ze startup'u.


Innym sposobem na znalezienie doświadczonego mentora dla startupu mogą być inicjatywy i programy uruchamiane przez różnego rodzaju organizacje typu non-profit. Przykładem takich inicjatyw adresowanych do startupów są programy prowadzone przez Youth Business Poland - Fundacja Inkubator Technologiczny Ta fundacja posiada również bardzo bogatą bazę współpracujących z nią mentorów biznesowych o różnorodnych profilach.


Znalezienie mentora biznesowego dla rozwijających się przedsiębiorców

W Polsce dostępnych jest już form wsparcia dla rozwijających się przedsiębiorców, włączając w to pomoc oferowaną przez doświadczonych doradców.

Na pewno warto wspomnieć o komercyjnych usługach mentoringowych oferowanych przez różnych mentorów i mentorki. W takim przypadku warto dobrze sprawdzić czego dotyczy ich oferta, czy przez mentoring biznesowy rozumiane jest dokładnie to, czego Ty w tej chwili potrzebujesz oraz czy wybrany mentor biznesowy ma rzeczywiste doświadczenie w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu własnej firmy w Polsce. A jeżeli tak - to konkretnie jakie?


Inną możliwością z jakiej może skorzystać rozwijający się przedsiębiorca, który poszukuje dobrego mentora biznesowego są różnego rodzaju stowarzyszenia przedsiębiorców i liderów biznesowych. Można tam znaleźć zarówno bardziej doświadczonego profesjonalistę, jak i skorzystać z mentoringu typu peer-to-peer, czyli grupowej wymiany doświadczeń w gronie osób zmagających się z podobnymi wyzwaniami biznesowymi.


Wśród organizacji oferujących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne warto wymienić bardzo aktywne stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (z ikoną polskiej przedsiębiorczości i teorii zarządzania, prof. Andrzejem Blikle, jako członkiem honorowym) oraz Fundację Firmy Rodzinne.


Kolejnym miejscem do poszukiwania wsparcia mentora biznesowego są izby gospodarcze, zarówno branżowe, jak i regionalne lub izby przemysłowo-handlowe. Jako przykład takiego wsparcia można wymienić wsparcie oferowane przez Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców. Ciekawym przykładem może być program mentoringowy oferowany aplikantom adwokackim przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Pojawiają się również dobre inicjatywy mentoringowe organizowane przez województwa i samorządy. Wśród nich najlepszym dotychczas przykładem wydaje się być Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego.


Dla porządku należy również wymienić takich gigantów, jak Konfederacja Lewiatan, Business Center Club czy też Henrykę Bochniarz i jej działalność skupiającą się na wsparciu kobiet XXI wieku.


I na koniec warto zauważyć, że coraz więcej polskich uczelni wyższych podejmuje działania mające na celu zbliżenie światów nauki i biznesu. Odbywa się to poprzez tworzenie Klubów Partnerów wybranej uczelni lub Klubów Przedsiębiorców prowadzonych przez dany uniwersytet. Przykładem takiej działalności może być Klub Przedsiębiorców przy SGH w Warszawie, który np. 13 kwietnia 2023 r. zorganizował I Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biznesu i Zarządzania oraz rozpoczął budowanie bazy mentorów i praktyków biznesu.


Jak znaleźć dobrego mentora, kiedy jesteś osobą fizyczną?

A teraz zobaczmy jakie są w Polsce możliwości znalezienia mentora biznesowego kiedy nie jesteś samodzielnym przedsiębiorcą. Czyli np. pracownikiem na etacie lub mamą, która chciałaby wrócić na rynek pracy.


Najpierw szukaj wewnątrz swojej firmy

Jeżeli wiesz, że w Twojej firmie planowane jest uruchomienie programu mentoringowego, bardzo zachęcamy, aby się do niego zgłosić i skorzystać z tego doświadczenia. Relacja nawiązana z mentorem lub mentorką w trakcie trwania programu może przerodzić się w długotrwałą relację osobistą, a może nawet przyjaźń. Ważne jest natomiast, aby w czasie programu mentoringowego "kliknęło" między Tobą i mentorem. Jeżeli nie będzie tej chemii - nie warto dalej kontynuować. Relacja mentoringowa (podobnie jak coachingowa) jest bardzo indywidulaną sprawą i nie ma w tym żadnej Twojej winy, jeżeli nie znajdziecie wspólnej fali z wybraną osobą.


Jeżeli Twoja firma nie ma i nie planuje ustrukturyzowanych programów mentoringowych, warto wziąć sprawy w swoje ręce i poszukać samemu swojego Mistrza. Jak to zrobić? Piszemy o tym szerzej w osobnym poście.


Mentorka - jak ją znaleźć i zbudować dobra relację


Jak znaleźć dobrego mentora biznesowego


Warto sprawdzić zasoby Stowarzyszenia EMCC Polska

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) to najbardziej szanowane i największe stowarzyszenie zawodowych mentorów w Europie. W jego polskim oddziale znajdziesz bazę mentorów będących członkami tego stowarzyszenia i często posiadających certyfikacje swoich mentorskich umiejętności wg międzynarodowych standardów. Bazę polskich mentorów EMCC znajdziesz po tym linkiem: https://emccpoland.org/members/


Warto również wspomnieć, że EMCC Polska tworzy roczne raporty nt. polskich programów mentoringowych, jak również organizuje konkurs pt. "Super M - Mentoring, Mentor, Mentee", do którego mogą zgłaszać się twórcy programów mentoringowych z trzech różnych kategorii: biznes, NGO oraz uczelnie.


Tu znajdziesz więcej informacji nt. programów mentoringowych nagrodzonych w roku 2022


Oferta programów mentoringowych organizacji typu non-profit NGO

W ostatnich latach pojawia się w Polsce coraz więcej otwartych inicjatyw mentoringowych dostępnych dla każdego bezpłatnie i organizowanych przez organizacje typu NGO (ang. Non-Governmental Organization). Można się do nich zgłosić wypełniając odpowiedni formularz. Z reguły, pracujący w nich mentorzy i mentorki działają pro-bono i są wybierani i akceptowani przez daną organizację również w oparciu o informacje zawarte w formularzu wypełnionym przez mentora.


Na podstawie formularzy wypełnionych osobno przez mentees i przez mentorów organizator programu mentoringowego dokonuje łączenia w pary, aby możliwie dobrze odpowiedzieć na potrzeby zgłoszone przez mentee. Oprócz samych regularnych spotkań z mentorem w ramach takich programów można również brać udział w grupowych webinarach i innych wydarzeniach rozwojowych, które organizator programu przygotował.


Przykłady działających w Polsce otwartych programów mentoringowych organizowanych przez organizacje typu non-profit są następujące:Wybranie mentora w ramach komercyjnych programów mentoringowych

Co prawda nie ma ich jeszcze wiele i trzeba za nie zapłacić, ale pojawiają się już w Polsce "skrojone na miarę" programy mentoringowe adresowane do określonej grupy docelowej. Możesz w nich wziąć udział zarówno jako osoba fizyczna i zapłacić z własnej kieszeni lub jako pracownik firmy i wtedy Twoja firma ponosi koszty udziału.


Przykładami takich programów są "HR Mentoring Grupowy" firmy CoachWise lub "Design Mentorship" firmy... DesignMentorship.


Pierwszy, to specjalistyczny program adresowany do liderów z działów HR. Drugi adresowany jest do każdego. Skupia się na umiejętnościach jutra, identyfikacji swoich talentów i rozwoju ścieżki zawodowej. Korzysta m.in. z powszechnie uznawanego Testu Gallupa, inaczej zwanego CliftonStrengths.


Mentor biznesowy wspierający Cię w ramach studiów MBA

Coraz częściej również w curriculum studiów MBA znajdziesz indywidulane wsparcie mentora biznesowego. Oprócz więc wykładów i warsztatów, z których możesz skorzystać na takich studiach, masz również szansę na indywidualne wsparcie doświadczonego mentora, którego sam będziesz mógł wybrać spośród osób oferowanych przez dany uniwersytet. Ta relacja może się przerodzić w długotrwałą przyjaźń sięgającą dużo dalej, niż same studia MBA.


Ponadto coraz częściej jako wykładowcy studiów MBA zapraszani są praktycy biznesu, osoby z rzeczywistym doświadczeniem biznesowym i wiedzą w danym obszarze. Dodatkowo coraz częściej w ramach studiów MBA organizowanych przez polskie uniwersytety otrzymujesz możliwość wyjazdu zagranicę i odwiedzenia innych renomowanych uniwersytetów lub międzynarodowych firm. Coraz częściej również w ramach polskich studiów MBA prelegentami są eksperci z zagranicy. To wszystko stanowi wspaniałą okazję do networkingu. I niejednokrotnie zdarza się, że wybrany "student" MBA wyjątkowo zainspirowany wykładem lub warsztatem poprowadzonym przez danego lidera biznesowego, nawiązuje z nim osobistą relację, która przeradza się potem w długotrwałą podróż mentoringową i ostatecznie przyjaźń.


Przykładem studiów MBA, które w ramach programu studiów oferują indywidualne wsparcie mentora biznesowego jest Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Korzyści płynące ze współpracy z mentorem biznesowym

Dobry mentor biznesowy może być dla każdego nieocenionym wsparciem - bez względu na aktualne doświadczenie Mentee. Również osoby bardziej doświadczone mogą skorzystać ze współpracy z odpowiednim praktykiem biznesu - jeśli tylko chcą się nadal rozwijać i uczyć - bez względu na wiek. Nie wspominając o tym, że w dzisiejszym świecie istnieje również tzw. mentoring odwrócony, tzn. relacja, w której osoba starsza uczy się od osoby młodszej, np. nowych technologii XXI wieku.

Korzyści płynących z mentoringu jest tak wiele, że poświęciliśmy im osobne, wymienione poniżej artykuły:


W czym może Ci pomóc mentoring biznesowy?


Aż 24 korzyści płynące z mentoringu


Korzyści płynące z mentoringu

Zobacz także:

Rodzaje mentoringu i przykłady efektów

Jak wygląda sesja mentoringowa?

Mentor - kim jest, w czym może pomóc?

Mentoring biznesowy - 50 narzędzi Dobrego Mentora

Mentorka - jak ją znaleźć i zbudować dobrą relację?

Reverse Mentoring - klucz do rozwoju i utrzymania młodych talentów

Jak najlepiej wykorzystać Program Mentoringowy w firmie


Trendy w rozwoju coachingu i mentoringu na świecie - 2023


Pyrrusowe zwycięstwo w pracy

Typy kulturowe - Model Lewisa

Test Osobowości - jak go wybrać?

Przywództwo framingowe

Praca zdalna, a zdrowie psychiczne i poczucie samotności

Czym jest coachingowy styl zarządzania i przywództwa?


Coaching online rewolucjonizuje rozwój przywództwa

Coaching Kariery

Coaching indywidualny online

131 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page